ข่าวสาร - กิจกรรมคณะ

ประมวลภาพบรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปีสุดท้าย

ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ภายใต้โครงการ “แบ่งปันประสบการณ์จากพี่บันฑิต”

More ++
วีดีโอทั้งหมด >>