ชมรม 3 ดี ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และกลุ่มเยาวชน เพชรสวรรค์ จัดทำโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประกาศเมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2555


ชมรม 3 ดี ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และกลุ่มเยาวชน เพชรสวรรค์ จัดทำโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยชมรม 3 ดี ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และกลุ่มเยาวชน เพชรสวรรค์ จัดทำโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ณ พื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในพื้นที่อำนวยความสะดวกตลอดจนร่วมสมทบทุนโครงการฯ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยชมรม 3 ดีจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2553 นี้

By

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้