ชมรม 3 ดี (ชมรมส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่: 22 มิ.ย. 2555


ชมรม 3 ดี (ชมรมส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ พาน้องเข้าวัดฝึกหัดความดี โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา โดยจัดขึ้น ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ก่อนจะปิดโครงการของชมรม 3 ดี และเรียมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป

By

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้