ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษการลงทุนในตราสารอนุพันธ์"สำหรับ ผู้ที่ต้องการหาช่องทางการลงทุนแบบใหม่ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงกว่า ท้าทายกว่า"

ประกาศเมื่อวันที่: 25 ส.ค. 2555


 ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับ บ.ล.เคที ซีมีโก้ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ "สำหรับ ผู้ที่ต้องการหาช่องทางการลงทุนแบบใหม่ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงกว่า ท้าทายกว่า" บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บ.ล. เคที ซีมีโก้ 

 วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-15.00 น. ห้อง 3203 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกริก

By คณะเศรษฐศาสตร์

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้