คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกริกพบปะเยี่ยมเยียนอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่: 20 ธ.ค. 2555


คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกริกพบปะเยี่ยมเยียนอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล 


By คณะเศรษฐศาสตร์

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้