ประมวลภาพบรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปีสุดท้าย

ประกาศเมื่อวันที่: 28 ม.ค. 2556


ประมวลภาพบรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ คือ น.ส.ชมพูนุช ศรีทอง ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงาน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นทรัล รามอินทรา กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปีสุดท้าย ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ร้านอาหารไทยอีสาน ภายใต้โครงการ “แบ่งปันประสบการณ์จากพี่บันฑิต”

การรับประทานอาหารร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้น.ศ.ปีสุดท้ายของคณะฯซึ่งกาลังจะจบการศึกษาและต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานธนาคาร ซึ่งเป็นสายงานหลักของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ทาให้สามารถตัดสินใจได้ว่า ตรงกับความชอบส่วนตัวหรือไม่ รวมทั้งน.ศ.จะได้ทราบถึงวิธีสมัครงาน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน.ศ.โดยตรง

By คณะเศรษฐศาสตร์

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้