คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220