เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์

  • นางสาวอรอินทุ์ พรานพนัส

    ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ